Forside
Påmelding
   Deltakere
Bidrag
Program
   Sammendrag
Konsertprogram
Kontakt

English


Tidligere
Musikkteknologidager:
2005, UiO, NOTAM
2006, NTNU

Fremtiden for musikkteknologifagene

Begrepet musikkteknologi refererer til alle typer teknologi som brukes til arbeid med musikk, og omfatter dermed mekanisk teknologi som tradisjonelle instrumenter, analog elektronisk teknologi og moderne digital teknologi - både maskin- og programvare. Teknologi er viktig i musikklivets mange arbeidsfelt, som for eksempel inn- og avspilling, mediefesting og lagring, komposisjon, fremføring, og endelig elektronisk distribusjon og formidling.

Bak utviklingen i alle disse feltene ligger omfattende forskning og utvikling, som også har forgreninger i Norge. I høyere utdanning øker oppmerksomheten på musikkteknologi år for år, og stadig flere bygger opp tekniske ressurser og tilhørende undervisning. Enhver oppbygging av tekniske ressurser og utvikling av kompetanse og undervisning, sier noe om hva man tror fremtidige brukere vil ha behov for å kunne beherske, og hvordan man mener det er fornuftigst å forstå disse behovene i forhold til fagfeltets historikk, utvikling og identitet.


Årets musikkteknologidager arrangeres på Norges musikkhøgskole den 10. og 11. oktober, under Ultimafestivalen.

Tema: Musikkteknologifagenes fremtid innenfor høyere utdanning
             - utviklingstrekk og visjoner.

Vi ønsker å diskutere:

  • Sentrale utviklingsretninger i musikkteknologien de neste 5 årene.
    - Forskningen - viktige retninger, og hvilke resultater er nyttige i undervisningen.
    - Kommersielt tilgjengelige teknologier - utviklingen innefor programvare/maskinvare.
  • Hvordan bør musikkteknologifagene se ut ved våre institusjoner om 5 år?
  • Hvilke konkrete handlingsplaner for musikktkeknologifagene har våre institusjoner, og hvilke planer finnes for integrering av musikkteknologi i tilliggende fagkretser.
  • Hvilke behov for nye utdanningstilbud?

Vi ønsker oss innlegg som presenterer fremtidsplaner for utviklingen i landets utdanningsinstitusjoner, med synspunkter på blant annet problemstillingene som er nevnt ovenfor.
Relativt korte - 20 minutter inkl. tid til spørsmål.

NMH logo     UiO logo     NOTAM logo     Ulitma logo