menu_foto.jpg

DRÅPEN
ARNE NORDHEIM

 

Inne i fjellet på Bekkelaget, i Oslo kommunes renseanlegg, ligger lydinstallasjonen Dråpen. Installasjonen klinger i de gigantiske hallene hvor rensekummene finnes, og komposisjonen er laget av Arne Nordheim. Installasjonen er et eksempel på at kunst kan innpasses i uvanlige sammenhenger, også der de færreste tenker på kunst. Musikkens eget liv løfter her et arbeidsmiljø som de færreste vil anse som attraktivt, og viser en ambisjon. At Bekkelaget renseanlegg hvert år har hundrevis av besøkende som kommer for å høre installasjonen, bekrefter at dette grepet virker godt.

Nordheim har alltid hatt et fokus på romlighet i musikken, og denne installasjonen er kanskje det mest ekstreme eksempel på denne interessen. Den klanglige signaturen er tydelig, og han har hatt hjelp av firmaet Soundscape Studios til programmeringen av installasjonens logikk.

Musikken foreligger som en mengde enkeltfiler - lydklipp og toner - på harddisk, og et styringsprogram som gjør utvalg blant enkeltfilene. Styreprogrammet forholder seg til mengden av væske som strømmer inn i anlegget, og velger klangmateriale og lydtetthet etter designaler det mottar fra renseanleggets styre-system. Komponisten sier: "Langt der inne i fjellet bør vi arrangere et møte mellom teknologi og humanisme. Målet må være å fortelle de besøkende om stedets funksjon, og la elementene i renseprosessen bestemme de klanglige resultater. Jeg tenker meg at dråpeaktige klanger skal kunne fortelle noe om de enorme volumer som lever sitt ukjente liv under Ekebergmassivene. Klangene vil da gi besøkende en anelse om avstander og de stofflige omgivelser av stein og vann".

Intensiteten er forutsigbar, men det musikalske innholdet vil alltid variere gjennom en viss tilfeldighet som er bygget inn. Lyden gir dermed en indikator på trafikken i anlegget, men det musikalske innholdet varierer. Komponisten har her tenkt på de som arbeider i anlegget - at de ikke skal utsettes for et verken påtrengende eller ensartet uttrykk. Han har vært oppmerksom på denne utfordringen som gjelder for alle komponister og lydkunstnere - menneskene kan ikke bare vende seg bort fra lyden - hørselen er alltid på.

Bestiller er Oslo Kommune, og både kommune og komponist beskriver prosjektet som svært vellykket.